Twitter Facebook Instagram Youtube

Taula d'Infància i Adolescència de Badalona

La Taula d'Infància i Adolescència de Badalona (TIAB) és una estructura de treball transversal i en xarxa, orientada a potenciar l'acció cooperativa entre el conjunt d'actors que treballen a la ciutat, des de diferents àmbits, amb infants i adolescents de 0 a 18 anys, i amb les seves famílies.

Des de la seva creació l'any 2016, la TIAB està compromesa amb l'impuls d'un treball col·lectiu que aposta per experimentar noves formes de cerca i gestió del coneixement, i noves estratègies d'acció i de relació, en el marc d'una aliança comuna de ciutat per defensar i garantir els drets dels infants i els adolescents a la ciutat.

Actualment, formen part de la TIAB un centenar de serveis, entitats, estructures participatives i xarxes territorials, i altres col·lectius que treballen amb infants i adolescents des de diferents àmbits (social, educatiu, socioeducatiu, cultural, de salut, esports, urbanisme, etc.). El model de treball que orienta la TIAB contempla en tot moment també la participació activa dels infants, adolescents i famílies en tota l'acció que s'impulsa.

L'acció de la TIAB es concreta en una programació anual aprovada pel conjunt dels seus membres i es desplega mitjançant una organització que contempla diferents estructures de treball que s'articulen des del nivell més estratègic al més operatiu.