Twitter Facebook Instagram Youtube

Com s'organitza el CEM de Badalona

El Consell Escolar Municipal s’estructura en Plenari, Comissió Permanent i comissions de treball.

 El Plenari convoca tres sessions ordinàries cada curs escolar, per trimestres

 La Comissió Permanent es reuneix prèviament a cada Plenari

 Les comissions de treball (Mapa escolar, Formació de pares i mares, Camí escolar, etc.) es reuneixen segons el  ritme de treball de cada una d'elles.

Qui forma part del Consell Escolar Municipal de Badalona

Representants, en el sector públic i concertat, de:

• Professorat de primària i secundària

• Pares i mares d’alumnes membres de consells escolars de centre de primària i secundària

• Alumnat de secundària

• Personal d’administració i serveis

• Titulars dels centres concertats i junta de directors

• Escoles bressol

• Escoles de persones adultes

• Escoles d’educació especial

• Coordinació i tècnics de la Regidoria d’Educació

• Associacions i federacions de pars i mares d’alumnes

• Associacions juvenils i d’estudiants

• Sindicats

• Federació d’Associacions de Veïns de Badalona

• Centre de Recursos Pedagògics

• Equips d’Atenció Psicopedagògica

• Conservatori de Música

La presidència correspon a l'alcalde de la ciutat.
La vicepresidència,
 al regidor d’Educació.

Fitxers relacionats