Twitter Facebook Instagram Youtube

Consell Escolar Municipal

El CEM és l’òrgan de participació, consulta i assessorament en qualsevol aspecte de l’ensenyament dins l’àmbit del municipi.

Més informació:

Departament d’Educació

Consell Escolar Municipal

Pl. Assemblea de Catalunya, 9-12

O8911 Badalona

Tel. 93 483 27 75

consellescolar@badalona.cat