Twitter Facebook Instagram Youtube

Informe i Manifest del CIB sobre l’atenció a les persones en situació de pobresa

L’atenció a les persones en situació de pobresa (APSP) és el tema que van acordar treballar les dotze escoles i centres educatius vinculades, el curs 13-14, al CIB. En una primera Trobada de representants (22 d’octubre) es van proposar diferents temes i després es va fer una consulta a tots els centres. En el primer Plenari del CIB (14 de novembre) del curs es va acordar, entre altres possibles i per majoria, que el tema a treballar en tots els centres fos aquest.

A partir d’aquí, en tots els centres es va treballar i respondre aquestes tres preguntes sobre la pobresa: Què en pensem?, Què voldríem saber? Com creiem que podríem aprendre més coses? En la resposta a aquest qüestionari hi van participar 786 nens i nenes. Tenint en compte les respostes a les tres preguntes, recollides en el document CIB APSP treball centres , en una nova Trobada de representants del CIB (29 de gener) es va fer una presentació del tema i es va facilitar a tots els centres el document L'atenció a les persones en situació de pobresa: idees clau i proposta d'activitats . Posteriorment es va enviar a tots els centres el document CIB Recursos APSP amb altres propostes per treballar el tema que integrava, també, idees d’activitats i materials que els mateixos centres havien facilitat.

Des del mes de febrer els nois i noies de cada centre hem treballar el tema, en diferents nivells, i hem fet moltes activitats. En total hi hem participat 1.060 infants. En una nova Trobada de representants (7 de maig) vàrem compartir-ho tot i es va començar a fer l’ Informe i manifest del Consell dels Infants de Badalona sobre l'atenció a les persones en situació de pobresa . A l’apartat 3r hi ha un resum de les activitats. En el punt 4t hi ha un resum de tot el que hem après i en el punt 5è, fem una declaració pública a través del Manifest del CIB sobre l’Atenció a les persones en situació de pobresa. En aquest manifest expressem, en primer lloc, el nostre compromís i a continuació fem propostes i demandes a les nostres famílies i a la ciutadania, a les escoles de la ciutat, a les entitats, a les empreses, a l’Ajuntament, a la Generalitat de Catalunya, al Govern de l’Estat espanyol, a la Unió Europea i a les Nacions Unides.

Com s’explica a la part final del nostre Manifest, esperem que aquestes propostes i les demandes que fem siguin útils, que serveixin per millorar l’atenció a les persones en situació de pobresa i que ajudin a eliminar les causes que provoquen la pobresa i l’exclusió social, a Badalona i a tot el món.

Fitxers relacionats