Twitter Facebook Instagram Youtube

Postobligatòria i altres ensenyaments

Els alumnes que obtenen el graduat en educació secundària obligatòria poden continuar la seva formació i optar a les diferents propostes d'ensenyament postobligatori, Batxillerat o Formació Professional.

Els instituts públics i els centres concertats de la ciutat, ofereixen un ampli ventall de possibilitats ja sigui mitjançant les tres modalitats de batxillerat (Arts, Humanitats i Ciències socials, i Ciències i Tecnologia) o amb la variada oferta de cicles formatius.

Els alumnes que no assoleixen el graduat en educació secundària poden optar pels Programes de Formació Inicial (PFI).

A més a més, les persones de la nostra ciutat poden complementar la seva formació accedint a altres tipus d’ensenyament reglat en l’àmbit de la música o de les llengües estrangeres, als centres especialitzats en aquestes matèries: el Conservatori professional de Música, l’Escola de Música Moderna i l’Escola Oficial d’Idiomes.