Twitter Facebook Instagram Youtube

Estudis d’arts plàstiques i arts escèniques


Els cicles de formació específica tenen com a objectiu capacitar els alumnes per exercir una activitat artística professional determinada, mitjançant l’adquisició i el domini de les tècniques artístiques i del coneixement dels materials i les eines necessaris per executar els treballs propis del seu ofici.

Preinscripció i matriculació

Requisits d'accés

Arts plàstiques i disseny

Per accedir als cicles formatius de grau mitjà cal tenir el títol de graduat o graduada en educació secundària i superar la prova específica d'accés. No han de fer aquesta prova:

• les persones que tenen el títol de tècnic/a o de tècnic/a superior d'arts plàstiques i disseny de la mateixa família o d'ensenyaments equivalents i

• les persones que han superat els cursos comuns d'arts aplicades i oficis artístics.

Les persones que no tenen cap de les titulacions esmentades poden accedir als cicles si superen la prova d'accés (per presentar-se a la prova cal tenir  disset anys o complir-los l'any en què es fa la prova).

Per accedir als cicles formatius de grau superior cal tenir el títol de batxillerat i superar una prova específica d'accés. No han de fer aquesta prova:

• les persones que en el batxillerat han cursat determinades matèries concordants amb els estudis als quals volen accedir i

• les persones que tenen un títol d'igual nivell de la mateixa família professional o d'ensenyaments equivalents (o el títol de graduat o graduada en arts aplicades en alguna especialitat del mateix àmbit).

També s'hi pot accedir sense tenir cap de les titulacions esmentades si se supera la prova d'accés (per presentar-se a la prova cal tenir dinou anys o més, o  divuit si s'acredita que es té un títol de tècnic/a d'arts plàstiques i disseny relacionat amb aquell al qual es vol accedir).

Badalona disposa de l'Institut Eugeni d'Ors, en el que s'imparteix ESO. Batxillerats: científic-tecnològic, social, humanístic i artístic (arts plàstiques i arts escèniques) i en general Cicles formatius de grau mitjà i de grau superior de les branques: Sanitària, Serveis a la comunitat i Arts. També l'escola d'Art Pau Gargallo imparteix Batxillerat d'arts: arts plàstiques, imatge i disseny.