Twitter Facebook Instagram Youtube

Xarxes territorials i del Pla Educatiu d’entorn

L’acció educativa territorial es du a terme a través de xarxes i comissions en les quals hi participen els centres escolars, entitats socioeducatives i diferents serveis de l’Ajuntament de Badalona i de la Generalitat.

En concret existeixen aquestes:

- Comissió Educació i Cultura del Pla de Desenvolupament Comunitari (PDC) de Pomar-Morera.

- Comissió del PDC de Bufalà - Montigalà

- Comissió Territorial d’Infància i Educació de Sant Crist i del Pla Educatiu d’Entorn (PEE)

- Xarxa Educativa Nova Lloreda.

- Comissió Educativa de La Pau (PEE i PDC)

- Comissió d’Infància i Joventut de Llefià-La Salut (PEE i PDC)

- Xarxa d’infància, adolescència i família, i del PEE de Badalona Sud

El Pla Educatiu d’Entorn (PEE) és un projecte de cooperació educativa entre els Ajuntaments i el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya que pretén donar resposta integrada i comunitària a les múltiples necessitats educatives de la nostra societat. Des del PEE es coordina i dinamitza l’acció educativa en els diferents àmbits de la vida incidint, especialment, en els infants i els joves, fent una especial incidència als sectors socials més desafavorits.

A Badalona s’implementa principalment als barris de Llefià - La Salut, La Pau, Sant Crist i Badalona Sud. En aquest últim cas, està gestionat directament des del Consorci Badalona Sud.

Es desenvolupen, durant tot el curs, a través dels eixos d’intervenció següents:

- Reforç escolar i estudis assistits

- Treball amb famílies

- Activitats esportives i de lleure

- Foment d’activitats relacionades amb la dinamització lectora:

- Foment d’activitats d’Aprenentatge i Servei

Els Plans Educatius d’Entorn de Llefià - La Salut, La Pau i Badalona Sud s’impulsen des del Servei d’Educació de l’Ajuntament, des del Consorci Badalona Sud i des del Departament d’Educació de la Generalitat. Pel seu caràcter integral els projectes educatius es porten a terme conjuntament amb d’altres departaments i plans municipals, així com amb els centres, comunitats educatives i entitats socioeducatives que intervenen als diferents territoris.

Més informació:

Servei d’Educació

Tel. 93 483 27 75

serveieducacio@badalona.cat