Twitter Facebook Instagram Youtube

Jornada Badalona Educació i Entorn

La Jornada Badalona, educació i entorn (27 de juny de 2014) va afavorir el coneixement i el debat  a l’entorn d’experiències socioeducatives de treball en xarxa que es porten a terme a la ciutat.

En aquests projectes hi participen escoles, instituts, entitats d’educació en el lleure, esportives i culturals, i diferents serveis de l’administració. Podeu consultar els pòsters d’experiències.