Twitter Facebook Instagram Youtube

Mediació i convivència

Destacats

El Departament de Convivència i Mediació treballa per la millora de la convivència a la ciutat.

  • El Servei de Mediació és un recurs de prevenció i gestió de conflictes per a la millora de la convivència ciutadana, fomentant relacions positives i basades en acords entre iguals. També es desenvolupen programes d'intervenció comunitària als barris, com "Barris i Comunitats: motors de transformació social" i el "Programa integral de barris per a la millora de rendes". Aquests programes compten amb una participació activa de la ciutadania i les entitats com a actors principals en l'execució d'aquests.

    Pots sol·licitar una mediació a través d'instància genèrica des de la seu electrònica.
    Per altres dubtes o consultes pots fer-ho mitjançant via telefònica o per correu electrònic.

  • Convivència i Civisme gestiona el programa de Mesures Alternatives a la Sanció Econòmica de l'Ordenança de Civisme, subvencions a entitats, guia per la convivència i afers religiosos.

Notícies RSS

Veure'n més

Tràmits