Twitter Facebook Instagram Youtube

Programa integral de barris per a la millora de rendes

Programa amb l'objectiu d'incrementar l'equitat territorial i atendre els col·lectius més vulnerables de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB).


Els objectius que es volen assolir són:

  • Avançar en l'eliminació dels desequilibris socials i econòmics als barris afectats.
  • Afavorir les capacitats personals, familiars i socials de les persones i comunitats per propiciar una convivència harmoniosa i enriquidora als veïnats dels barris de la ciutat.
  • Coordinar els diferents actors econòmics i socials, amb l'objectiu de trobar un equilibri dins del marc de l'ocupació que possibiliti un nivell de vida digne per als habitants d'aquests barris.
  • Garantir unes condicions de seguretat als espais públics i en la convivència veïnal que permetin desenvolupar amb normalitat activitats de caràcter econòmic i social.