Twitter Facebook Instagram Youtube

Gestió de conflictes

La mediació s'ocupa de problemàtiques del dia a dia de les persones. S’ofereix un espai de diàleg voluntari, neutral i confidencial per a la gestió de conflictes.

Des del Servei de Mediació s'atenen diversos tipologies de casos. Sol·licita una mediació aquí

1) Mediació veïnal

Qüestions relacionades amb la convivència entre el veïnatge com sorolls, organització i gestió de les comunitats, obres, neteja, animals de companyia, humitats, etc.

 • Sorolls.
 • Obres: Accessibilitat (rampes, ascensors…), molèsties per la seva execució, etc.
 • Rehabilitació i manteniment de les finques.
 • Parets mitjaneres.
 • Humitats.
 • Higiene - salubritat.
 • Animals de companyia.
 • Malentesos - baralles entre les parts.
 • Aires condicionats.
 • Aparcaments, guals.
 • Problemes d'organització i funcionament de les comunitats de veïnatge.
 • Altres: arbres, llindars, antenes, coloms, etc.

2) Mediació familiar

Gestió de conflictes entre familiars com herències, millora de relacions intergeneracionals i de parella, cura de familiars, etc.

 • Relacions intergeneracionals: entre pares, fills, avis, etc.
 • Relacions de parella o relacionades amb la parentalitat.
 • Per la cura d'avis o de persones dependents.
 • Herències.
 • Negocis familiars.
 • Processos de separació i divorci: en el Servei de Mediació us informarem sobre el procediment de mediació en aquests casos i, si us interessa, us tramitarem la derivació al Centre de Mediació de Catalunya del Departament de Justícia de la Generalitat.
 • Altres.

3) Mediació escolar

Gestió de la convivència escolar amb tota la comunitat educativa (escola, famílies i alumnat)

 • Entre alumnes
 • Entre famílies d'alumnes
 • Entre alumnes que són de diferents centres educatius
 • Entre membres de l'AFA
 • Entre famílies i l'AFA
 • Entre escola i l'entorn
 • Altres

4) Espai públic

Gestió de conflictes de convivència en espais compartits com places i carrers.

 • Úi convivència de l’espai públic.
 • Danys al patrimoni municipal.
 • Sorolls i altres.

5) Activitats econòmiques

Situacions derivades de relacions contractuals i activitats comercials.

 • Molèsties per exercici d'una activitat.
 • Relacions contractuals (contractes de lloguer).
 • Situacions derivades de Consum.
 • Sorolls i olors relacionats amb locals i comerços.
 • Altres.

6) Entitats

Gestió de conflictes entre membres d'entitats, associacions i altres organitzacions.

 • Relacions entre membres d’una associació.
 • Relacions entre associacions.
 • Altres.