Twitter Facebook Instagram Youtube

Gestió de peticions de caire religiós, com permisos d'ocupació d'espais o de via pública.

Com a Departament de Convivència, també es gestiona la diversitat religiosa del nostre municipi.

En relació a aquest apartat, qualsevol petició d’ús de la via pública per qualsevol activitat religiosa (com per exemple processons), es tramitarà directament pel departament de Convivència.

Altres peticions de caire religiós que impliquin la utilització d’espais o equipaments municipals (per exemple peticions d’equipaments municipals, com Centres Cívics Municipals, per la celebració del Ramadà).

Per a qualsevol dubte o consulta us podeu adreçar a convivencia@badalona.cat.