Twitter Facebook Instagram Youtube

L'OMIC és l'acrònim per el qual es coneixen les Oficines Municipals d'Informació al Consumidor.

L'OMIC és un servei municipal d'atenció gratuïta adreçat als consumidors de Badalona, per donar assessorament o tramitar queixes, reclamacions o denúncies.

El servei funciona amb cita prèvia que es pot obtenir per telèfon al 934832744 o bé en línia a través de l'enllaç que hi ha en aquesta mateixa pàgina. Un cop obert l'enllaç de la cita prèvia, caldrà indicar <<El Viver>> i, després, <<Consum>>.

Cal venir a la cita presencial amb la documentació que calgui per fer la tramitació o la mediació si s'escau, i sobretot, havent transcorregut un mes des que s’ha fet la reclamació a l’empresa corresponent.

Full de reclamació

El primer pas d'una reclamació de consum sempre serà presentar el full de reclamació a l'empresa amb qui es té el conflicte.

El consumidor quan hagi de fer una reclamació amb un establiment, li demanarà un full de reclamació,  el complimentarà i entregarà una copia a l’establiment.

Aquest full de reclamació haurà de contenir les dades del consumidor i de l’establiment, explicació dels fets i signatura de les dues parts. Els fulls de reclamació es poden obtenir en aquesta pàgina (sinó el facilita l’establiment)  i portar-lo a l’establiment posteriorment. El termini per a contestar l’establiment és d’un mes des que es presenta el full de reclamació.

També es pot consultar el llistat d’empreses adherides al Sistema Arbitral de Consum, les quals no poden refusar una reclamació en aquesta via, i es poden trobar a l’apartat de la Junta Arbitral de Consumidors de Badalona d’aquesta web.

La OMIC també pot atendre consultes i fer assessorament per correu electrònic a l’adreça omic@badalona.cat.