Twitter Facebook Instagram Youtube

Recomanacions clàusules sòl i despeses bancàries

En data 21.12.2016 s'ha conegut la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) favorable als consumidors que tenen clàusules sòl en la seva hipoteca que poden ser abusives (per manca de transparència i d'informació en el moment de la signatura).

Conclusions de la sentència del TJUE de data 21 de desembre de 2016: 

Els afectats per les clàusules sòl declarades abusives, teniu dret a la devolució els diners que heu pagat de més en concepte d'interessos, des del moment de la signatura de la hipoteca (retroactivitat).

Consells per als consumidors:

Per tal que es procedeixi a la devolució de la diferència entre el tipus d'interès pactat i el realment cobrat per raó de l'aplicació de la clàusula sòl, cal que hi hagi una sentència ferma que determini la manca de transparència i, per tant, l'abusivitat de la clàusula.

Per saber si la vostra clàusula ha estat declarada abusiva per una sentència, us heu d'adreçar a la vostra entitat financera (banc, caixa) i/o demanar assessorament a una organització de persones consumidores.

El Col·legi d’Advocats de Barcelona posa a disposició dels ciutadans afectats una oficina d’atenció al consumidor de Serveis Jurídics en la qual li poden revisar les clàusules i orientar-li sobre la possible demanda judicial.

Els consumidors que disposeu de sentència podeu:

Exigir el pagament a la vostra entitat financera. És recomanable que ho feu per escrit (carta certificada, burofax... amb justificant de recepció), al Departament d'Atenció al Client o al Defensor del Client de la vostra entitat financera.

Els consumidors que no disposeu de sentència podeu:

Presentar una demanda civil -amb caràcter individual o col·lectiu- i sol·licitar l'aplicació retroactiva. Podeu assessorar-vos de la via judicial al Col·legi d’Advocats i al Servei d'Orientació Jurídica.

Adreçar-vos a una organització de persones consumidores.

A tall d’expemple, indiquem les mes representatives:

AICEC-ADICAE

Creu dels molers, 13 08004 BCN

t. 931593633

www.catalunya@adicae.net

UNAE

Roger de Llúria, 44 08009 BCN

T. 933181693

www.unae.cat

FACUA

Córsega, 621

08025 BCN

www.facua.cat

UCC

Rb. Santa Mónica, 10 bxos.

08002 BCN

T. 934546776

www.consumidors.org

També es podria iniciar un procediment extrajudicial de resolució de conflictes (mediació/arbitratge), que és voluntari per a les entitats i els consumidors. Abans, però, cal que presenteu la reclamació prèvia al Departament d'Atenció al Client o al Defensor del Client de la vostra entitat financera (és recomanable que ho feu per escrit -carta certificada, burofax... amb justificant de recepció-).

Pel que fa a la reclamació de les despeses de formalització de la hipoteca, diu el TS que totes aquelles despeses que s’han exigit sense observar la mes mínima reciprocitat en la distribució de les càrregues es poden considerar abusives i per tant serien objecte de reclamació amb el mateix procediment.

OMIC DE BADALONA

Fitxers relacionats