Twitter Facebook Instagram Youtube

Quines obligacions tenen els usuaris en aquesta matèria?

Abans de tot, cal distingir entre el gas butà i el gas canalitzat.

El gas butà

 • Les instal·lacions han de ser revisades cada cinc anys per una empresa instal·ladora legalment autoritzada. Remarquem que ho pot fer qualsevol empresa, sempre que tingui l’autorització del Departament d’Indústria de la Generalitat. El personal d’aquestes empreses s’ha d’acreditar mitjançant el carnet corresponent de l’esmenta’t Departament.
 • Els usuaris no tenen obligació de permetre l’entrada a qualsevol instal·lador. Però sí que tenen l’obligació de dur a terme aquesta revisió amb l’empresa que desitgin, a la seva elecció, sempre que estigui degudament autoritzada
 • Els reguladors no caduquen. Els usuaris els poden canviar, però no estan obligats a fer-ho.
 • Sí que caduquen els tubs flexibles, i aleshores s’han de canviar. No és obligatori que el canvi l’hagi de fer un instal·lador autoritzat, encara que cal saber les disposicions tècniques vigents per canviar-lo. En tot cas, si decidiu que ho faci un instal·lador, cal demanar abans el pressupost per escrit.
 • Als tubs flexibles ha de constar la referència UNE 53.539, el fabricant, el número de la partida de fabricació i la data de caducitat.

El gas natural

 • La instal·lació ha de ser revisada cada quatre anys per una empresa autoritzada, la qual ha d’emetre el certificat de revisió corresponent. Sovint les mateixes empreses subministradores del gas ofereixen fer elles mateixes la revisió o per mitjà d’empreses contractades, però ho pot fer qualsevol empresa autoritzada.
 • No és obligatori canviar el tub de goma flexible per un tub flexible espirometàl·lic, encara que aquest últim no caduca.
 • Al certificat de revisió han de constar la data de la revisió, les dades d’identificació de la instal·lació i la persona que emet el certificat, els defectes detectats i el termini legalment atorgat per corregir-los.

Recomanacions

 • No signeu cap paper ni doneu cap quantitat de diners si no hi esteu totalment d’acord. Moltes vegades, els documents signats contenen expressions com "a petició del client", "per seguretat", "conforme", "renuncio al pressupost", etc. No signeu mai cap document sense llegir-lo, i si és possible no contacteu amb empreses que indueixen a signar papers / documents d’aquesta mena.
 • Demaneu sempre pressupost previ, i consulteu-lo amb altres instal·ladors. Al Departament de Defensa del Consumidor disposem d'una llista d’instal·ladors autoritzats agremiats.
 • Les empreses adherides a la Junta Arbitral de Consum suposen una garantia de servei per als consumidors: us recomanem que en trieu una per fer la revisió de les instal·lacions

Fitxers relacionats