Twitter Facebook Instagram Youtube

Les normatives que regulen els pagaments i les transferències són les següents:

  • Directiva 2007/64/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 13 de novembre de 2007, sobre serveis de pagament en el mercat interior
  • Llei 16/2009, de 13 de novembre, de serveis de pagament
  • Ordre EHA/1608/2010, de 14 de juny, sobre transparència de les condicions i requisits d’ informació aplicables als serveis de pagament

Aquestes normatives es complementen amb la que elabora el Banc d’Espanya.

Què fer davant de la pèrdua o sostracció d’una targeta de crèdit o de dèbit

En aquestes situacions no es pot perdre temps. Aquesta és la clau perquè tot es quedi en un ensurt sense més conseqüències. Així, quan es descobreixi la desaparició d’una targeta de crèdit cal trucar immediatament a l’entitat bancària emissora de la mateixa. En aquesta comunicació es demanarà que la targeta sigui bloquejada de manera que ningú pugui fer ús sense consentiment del titular.

Realitzar aquest tràmit no és complicat, ja que actualment tots els bancs i caixes tenen telèfons d’atenció al client durant 24 hores (convé portar aquest telèfon anotat en un lloc allunyat de la pròpia targeta, o al mòbil, per disposar d’aquesta informació en cas necessari). És essencial, a més, apuntar l’hora i la data en què es contacta amb l’entitat per demanar la cancel·lació d’una targeta per a possibles reclamacions futures, per exemple, davant el cas que per un error informàtic no s’ha executat l’anul·lació

Fitxers relacionats