Twitter Facebook Instagram Youtube

Badalona és una gran ciutat amb molta activitat comercial. A banda de les botigues i els mercats fixes, també se celebren fires eventuals i temàtiques durant tot l'any que omplen de vida els carrers i les places. La ciutat acull esdeveniments de llarga tradició i també propostes noves. Les fires van lligades a les festivitats i a les iniciatives dels comerços i entitats locals i d'arreu.