Twitter Facebook Instagram Youtube

Comunicacions sobre l'accessibilitat d'aquest lloc web

Comunicacions sobre l'accessibilitat d'aquest lloc web

A través d'aquest formulari podeu realitzar, exclusivament, comunicacions sobre requisits d'accessibilitat (article 10.2.a del RD 1112/2018): informar sobre qualsevol possible incompliment per part d'aquest lloc web, transmetre altres dificultats d'accés al contingut o formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l'accessibilitat del lloc web.

No es respondrà cap correu que no tracti expressament temes d'accessibilitat.