Twitter Facebook Instagram Youtube

Ajuntament

 • L'alcalde

  Benvinguts a aquesta nova plana web municipal, que posem a la vostra disposició i que és un instrument amb el qual volem mantenir una comunicació constant amb tots els badalonins; una web que ha de reflectir el compromís de l'Ajuntament amb el progrés i la qualitat de vida.

  Llegir més
 • Organització política

  Coneix qui forma part del Consistori, les competències i funcions de l'Ajuntament i la seva organització política

  Llegir més
 • Acció de govern

  Consulteu la informació d'Acció de govern i grups polítics · Resolucions i decrets · Tauler d'edictes i anuncis · Plans i programes · Actes administratius amb incidència al domini públic i als serveis públics ..

  Llegir més
 • Normativa

  Projectes normatius, Ordenances fiscals, Normativa urbanística, Expedients en exposició pública i Normativa urbanística.

  Llegir més
 • Gestió econòmica

  Informació sobre les aportacions econòmiques directes que ciutadania, entitats i persones usuàries de l'espai públic fan a la ciutat, en forma d'impostos, taxes ...

  Llegir més
 • Defensa de la ciutadania

  La Defensa de la Ciutadania de Badalona és una institució que, amb independència i objectivitat, té per missió vindicar els drets fonamentals i les llibertats públiques dels ciutadans i les ciutadanes de Badalona davant de l’administració municipal.

  Llegir més
 • Atenció a la ciutadania

  L’Oficina d’Atenció a la Ciutadania té com a objectiu atendre les consultes i sol·licituds que els ciutadans i ciutadanes adrecen a l’Ajuntament. Ofereix un servei integral d’atenció personalitzada a la ciutadania per qualsevol canal: presencial, telefònic o telemàtic.

  Llegir més
 • Processos electorals

  Aquí podrà trobar informació útil sobre les eleccions, tant actuals com històriques i enllaços per a la descàrrega de dades de resultats.

  Llegir més
 • Fons Europeus

  Els fons europeus són instruments financers de la Unió Europea que busquen impulsar el desenvolupament econòmic i social, i reduir les desigualtats regionals. Juguen un paper fonamental en la promoció de la cohesió i el creixement econòmic en tota Europa.

  Llegir més
 • Subvencions, ajuts i premis literaris

  Aquest apartat recull, unifica i simplifica tota la informació sobre subvencions, ajuts i premis leteraris, amb l'objectiu de facilitar-ne l'accés i la consulta a la ciutadania.

  Llegir més
 • Patrimoni

  Inventari General del Patrimoni de l'Ajuntament de Badalona

  Llegir més
 • Àmbits

  Classificació del apartats segons les temàtiques dels serveis i l'estructura organitzativa de l’Ajuntament

  Llegir més