Twitter Facebook Instagram Youtube

Subvencions, ajuts i premis literaris

Aquest apartat recull, unifica i simplifica tota la informació sobre subvencions, ajuts i premis leteraris, amb l'objectiu de facilitar-ne l'accés i la consulta a la ciutadania.