Twitter Facebook Instagram Youtube

Convocatòria del procés de provisió, pel sistema de concurs de mèrits, del lloc de treball. Codi procés C8/2024. CD 29 per a personal A1 - CD 26 per a personal A2 (màxim legalment establert).

Resolució de la llista definitiva de persones admeses i excloses

Descarrega

Descarrega