Twitter Facebook Instagram Youtube

Provisió de 10 places vacants de TÈCNIC/A DE GESTIÓ (subgrup A2) de l’escala d’administració general de la plantilla de funcionaris/àries de carrera, en torn de promoció interna. Termini de presentació d'instàncies: DES DEL 07/03/24 FINS AL 05/04/24, INCLOSOS.

Termini de presentació d'instàncies: DES DEL 07/03/2024 FINS AL 05/04/2024, INCLOSOS.

Descarrega

Descarrega

Bases específiques reguladores del procés de provisió de places vacants de TÈCNIC/A DE GESTIÓ (subgrup A2), en torn de promoció interna.

Descarrega