Twitter Facebook Instagram Youtube

Termini de presentació d'instàncies: DES DEL 07/03/24 FINS AL 05/04/24, INCLOSOS.

Termini de presentació d'esmenes: DES DE L'11/04 FINS AL 15/04, INCLOSOS. Forma de presentació: Mitjançant instància genèrica en la Seu Electrònica, indicant “Convocatòria GERENT/A DE GOVERN en període d'esmena”

Descarrega

Termini de presentació d'instàncies: DES DEL 07/03/2024 FINS AL 05/04/2024, INCLOSOS

Descarrega

Descarrega

Descarrega

Per Resolució de data 16/02/2024, s'han aprovat les Bases reguladores i la convocatoria del procés de provisió del lloc de personal directiu professional de gerent/a de Govern de l’Ajuntament de Badalona. El termini de presentació d’instàncies és de 20 dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). Els successius anuncis d’aquest procés, així com el resultat es faran públics en aquest apartat.

Descarrega