Twitter Facebook Instagram Youtube

Director/a d'Àmbit de Contractació de Serveis, Subministres, Obres i Compres

Procediment per la designació de la persona que haurà d’ocupar 1 lloc de treball de Director/a d’Àmbit de l’Ajuntament de Badalona. Termini de presentació d'instàncies: DES DEL 14/03/ FINS AL 23/03, INCLOSOS.