Twitter Facebook Instagram Youtube

Cap del Departament de Protocol i Relacions Institucionals

Convocatòria del procés per a la provisió, per mobilitat interadministrativa, mitjançant comissió de serveis temporal, del lloc de treball de CAP DEL DEPARTAMENT DE PROTOCOL I RELACIONS INSTITUCIONALS. Termini per presentar instància: DES DEL 16/04 FINS AL 24/04, INCLOSOS.

Descarrega

Descarrega

Termini de presentació de sol·licituds: DES DEL 16/04 FINS AL 24/04, INCLOSOS.

Descarrega

Descarrega

Per Resolució núm. 2024003725 de data 09/04/2024, el 1r tinent d’alcalde i regidor de l’Àmbit d’Hisenda i Finances, Recursos Interns, Educació, Esports i Seguretat Ciutadana, ha aprovat la convocatòria del procés per a la provisió, per mobilitat interadministrativa, mitjançant comissió de serveis temporal, del lloc de treball de CAP DEL DEPARTAMENT DE PROTOCOL I RELACIONS INSTITUCIONALS

Descarrega