Twitter Facebook Instagram Youtube

Llista d'expedients en exposició pública

En aquest apartat trobareu la informació dels expedients aprovats inicialment pels òrgans de govern de Badalona i sotmesos al tràmit d'informació pública per que la ciutadania pugui formular les al·legacions que consideri oportunes. A cada expedient trobareu els terminis per poder formular-les.

Títol Data de venciment Descripció imatge
Expedient 2024/11741B 21/05/2024 00:00 Aprovar inicialment la modificació dels Estatuts socials de la societat mercantil municipal ENS DE GESTIÓ URBANÍSTICA, SA
Expedient 2024/18896J 04/06/2024 00:00 Tramitació i aprovació d'una proposta de modificació del pressupost municipal de 2024 (Increment partida de subvencions serveis socials per complir objectius PES)
Expedient 2024/17526T 04/06/2024 00:00 Tramitació i aprovació d'una proposta de modificació del pressupost municipal de despeses de 2024 (Subvenció finalista VUITEA Associació)
Expedient 2024/17680Q 04/06/2024 00:00 Tramitació i aprovació d'una proposta de modificació del pressupost municipal de 2024 (Subvenció finalista Club Tennis Badalona)
Expedient 2024/18894B 04/06/2024 00:00 Tramitació i aprovació d'una proposta de modificació del pressupost municipal de 2024 (execució de liquidació provisional fins a sentència ferma (PO 132/2020 JCA 11) - Educació)
Expedient 2024/20715S 04/06/2024 00:00 Tramitació i aprovació d'una proposta de modificació del pressupost municipal de 2024 i del seu annex d'inversions (mobiliari pisos acollida urgència)