Twitter Facebook Instagram Youtube

Llista d'expedients en exposició pública

En aquest apartat trobareu la informació dels expedients aprovats inicialment pels òrgans de govern de Badalona i sotmesos al tràmit d'informació pública per que la ciutadania pugui formular les al·legacions que consideri oportunes. A cada expedient trobareu els terminis per poder formular-les.

Títol Data de venciment Descripció imatge
Expedient 2024/10484L 26/04/2024 23:59 Tramitació i aprovació d'una proposta de modificació del pressupost municipal de 2024 (Subvenció finalista Associació de Veïns de Badalona).
Expedient 2024/14635F 26/04/2024 23:59 Tramitació i aprovació d'una proposta de modificació del pressupost municipal de 2024 (Subvencions finalistes de l’any 2024 per a les entitats que desenvolupen serveis d’atenció socioeducativa - centres oberts)
Expedient 2024/11316T 26/04/2024 23:59 Tramitació i aprovació d'una proposta de modificació del pressupost de l'Institut Municipal de Serveis Personals de 2024.
Expedient 2024/14301H 26/04/2024 23:59 Tramitació i aprovació d'una proposta de modificació del pressupost municipal de 2024 i del seu annex d'inversions. (Despeses C/ Canigó).
Expedient 2024/11741B 21/05/2024 00:00 Aprovar inicialment la modificació dels Estatuts socials de la societat mercantil municipal ENS DE GESTIÓ URBANÍSTICA, SA