Twitter Facebook Instagram Youtube

Llista d'expedients en exposició pública

En aquest apartat trobareu la informació dels expedients aprovats inicialment pels òrgans de govern de Badalona i sotmesos al tràmit d'informació pública per que la ciutadania pugui formular les al·legacions que consideri oportunes. A cada expedient trobareu els terminis per poder formular-les.

Cap resultat en la cerca.