Twitter Facebook Instagram Youtube

Planificació financera

 • Publicació de plans , programes i previsions de tresoreria

  La unitat de Planificació Financera, a més a més de les funcions de realització i comptabilització de cobraments i pagaments, elabora plans, programes i previsions de tresoreria, i la preparació del Pla de Disposició de Fons.

  Llegir més
 • Dipòsits, fiances i avals

  Una de les funcions que té assignades Tresoreria Municipal és la de recepcionar, custodiar i gestionar les garanties i dipòsits que es constitueixen davant l’Ajuntament de Badalona per donar compliment a les obligacions que estableixen les normes.

  Llegir més
 • Certificats de situació tributària

  La Tresoreria municipal acredita, mitjançant certificat, la situació en relació amb el compliment de les obligacions tributàries del interessat amb l’Ajuntament de Badalona.

  Llegir més