Twitter Facebook Instagram Youtube

Atenció a la ciutadania

L’Oficina d’Atenció a la Ciutadania té com a objectiu atendre les consultes i sol·licituds que els ciutadans i ciutadanes adrecen a l’Ajuntament. Ofereix un servei integral d’atenció personalitzada a la ciutadania per qualsevol canal: presencial, telefònic o telemàtic.