Twitter Facebook Instagram Youtube

Normes de participació en xarxes

Les xarxes socials municipals són un espai destinat a la ciutadania de Badalona i a totes aquelles persones que puguin estar interessades. Aquests canals serveixen per compartir tota la informació i continguts que puguin ser d’interès i també per rebre i gestionar les demandes, dubtes i suggeriments dels ciutadans i ciutadanes.

A través dels seus perfils en les xarxes socials, l’Ajuntament de Badalona vol informar i interactuar amb els usuaris de la manera més eficient i precisa possible per tal de millorar la nostra ciutat i promoure la igualtat i la cohesió entre la ciutadania. No obstant això, la informació que es transmet per aquests canals pot patir modificacions i canvis, motiu pel qual cal tenir present que les respostes que es donen tenen validesa en un context temporal determinat i que tota la informació facilitada quan s’interacciona amb les persones no té el rang d’oficial, segons l’ordenament legal existent. Per obtenir una comunicació oficial cal adreçar-se al Servei d’Atenció al Ciutadà (SAC) presencialment o, en els casos que sigui possible, de manera telemàtica.

La participació en totes les xarxes socials de l’Ajuntament de Badalona està oberta a totes les persones sempre que segueixin les següents normes d’ús i participació:

  • Les publicacions no podran contenir missatges que atemptin contra la dignitat de la persona i, en particular, que puguin perjudicar el desenvolupament físic, mental o moral dels menors, ni que fomentin l’odi, el menyspreu o la discriminació per motius de naixement, raça, sexe, ideologia, filiació política, orientació sexual, religió, nacionalitat, opinió o qualsevol altra circumstància.

  • No s’acceptaran comentaris que puguin afectar la reputació de l’Ajuntament de Badalona o altres entitats municipals

  • Les persones usuàries no podran fer servir les xarxes socials municipals per fer publicitat d’empreses, marques o esdeveniments privats. Tampoc s’acceptaran publicacions que violin la llei de drets d’autoria i propietat intel·lectual.

  • Es recomana tenir cura de les dades personals particulars a l’hora de publicar-les a la xarxa per preservar la vostra identitat. Cal tenir present que les dades personals dels participants (adreça de correu o electrònica, telèfon, etc.) podran ser consultades per qualsevol des del moment que es publiquin a la pàgina. En cas que les dades personals no siguin pròpies, és necessari tenir el permís del titular per poder-les publicar. En aquest sentit, l’Ajuntament de Badalona es compromet a preservar la privacitat de les dades i de la informació que els usuaris cedeixin per formalitzar les altes o rebre serveis que es prestin.

  • Les persones usuàries hauran de complir i respectar les normes de participació de particulars de cadascuna de les xarxes socials.

L’Ajuntament de Badalona es reserva el dret d’eliminar qualsevol missatge que no segueixi aquestes normes o bloquejar l’accés i activitat d’un usuari a les xarxes socials municipals si reincideix en el seu comportament. L’Ajuntament no es fa responsable de l’incompliment d’aquestes normes per part de les persones usuàries ni de les conseqüències d’aquest incompliment. L’Ajuntament només es responsabilitza dels continguts que emet a través dels seus canals.