Twitter Facebook Instagram Youtube

L’Ajuntament publica un ban que recull les mesures i les prohibicions vigents des del 15 de març fins al 15 d’octubre

L’Ajuntament publica un ban que recull les mesures i les prohibicions vigents des del 15 de març fins al 15 d’octubre.

El ban, signat per l’alcalde, preveu tot un seguit d’actuacions preventives i reactives, ja que els índexs de sequera són molt alts i els arbres secs i morts són un combustible que crema amb molta facilitat

L’Ajuntament de Badalona ha publicat un ban, que signa l’alcalde de Badalona, per activar les mesures per prevenir incendis forestals al terme municipal amb l’objectiu d’evitar que el foc pugui afectar els espais naturals. Les mesures s’aplicaran en el període comprès des del 15 de març fins al 15 d’octubre, ambdós inclosos.

En la resolució s’especifica que no estarà permès encendre foc per a qualsevol tipus d’activitat, sigui quina sigui la seva finalitat, en els terrenys forestals, estiguin o no poblats d’espècies arbòries, i a la franja de 500 metres que els envolti. El ban fa especial incidència en la prohibició de:

  • Cremar rostolls, marges i restes d’aprofitament forestals, agrícoles o de jardineria.
  • Fer focs d’esbarjo. Queda exclosa de la prohibició, i sempre dins de les àrees recreatives i d’acampada i en parcel·les de les urbanitzacions, la utilització dels fogons de gas i de barbacoes d’obra amb mataespurnes.
  • Fer foc per a activitats relacionades amb l’apicultura.

També es remarca que no es poden llençar objectes encesos; abocar escombraries i restes vegetals industrials de qualsevol mena que puguin ser causa de l’inici d’un foc; llençar coets, globus, focs d’artifici o altres artefactes que continguin foc i utilitzar bufadors o similars en terrenys forestals.

D’altra banda, la prohibició s’estén als treballs que generin restes vegetals i només s’autoritzarà amb caràcter molt excepcional, tant el fet de fer foc com els treballs forestals.

El Ban també recorda que les edificacions i instal·lacions que no tinguin una continuïtat immediata amb la trama urbana i que estiguin situades a menys de 500 m de terrenys forestals han de disposar d’una zona de protecció de 25 m d’amplada a comptar des del perímetre exterior de les edificacions; i disposar d’una xarxa d’hidrants d’incendi de 100 mm de diàmetre.

En el cas de les urbanitzacions que no tinguin continuïtat immediata amb la trama urbana també han de tenir cura de mantenir els vials, les zones d’accés, i les cunetes netes de vegetació seca; elaborar un pla d’autoprotecció que s’haurà d’incorporar al pla municipal d’actuació, d’acord amb el Pla d’emergències per a incendis forestals de Catalunya (INFOCAT), i les parcel·les interiors no edificades han d’estar netes de vegetació seca.

Col·laboració ciutadana i avís immediat davant qualsevol emergència

En el ban, l’alcalde fa una crida “a la participació de tots els ciutadans i ciutadanes en les tasques de prevenció i vigilància dels possibles incendis, així com en les d’alarma urgent i d’extinció si es produïssin”. En aquest sentit, es recorda que, a banda d’intentar extingir l’incendi amb tota urgència si es tenen mitjans, sempre s’haurà d’avisar immediatament al telèfon d’emergències 112.

La regidora de Medi Ambient, Sònia Egea, s’ha reunit amb els propietaris de finques que han de disposar de les franges de protecció perimetral de 25 metres d’amplada per tal d’informar-los del Ban, aclarir dubtes de com realitzar les franges i traslladar-los la necessitat de fer-les al més aviat possible, per l’elevat risc d’incendi.