Twitter Facebook Instagram Youtube

Calendari del contribuent 2024 a Badalona

Calendari del contribuent 2024 a Badalona.
Des de l’Ajuntament de Badalona es recomana domiciliar els rebuts per no haver de fer cues, evitar els recàrrecs i en els casos de l’IBI i l’IAE els pagaments es poden fraccionar

Els terminis de pagament dels rebuts de les diferents taxes i impostos municipals a Badalona per a aquest any 2024 queden de la següent manera:

Rebuts no domiciliats

 • Taxa pels serveis de cementiris municipals; taxa per entrada de vehicles – guals; taxa per reserva d’espai per aparcament de vehicles i la taxa d’ocupació de l’espai públic, de l’1 de febrer al 5 d’abril:
 • Impost sobre vehicles de tracció mecànic (IVTM), del 19 de febrer al 19 d’abril.
 • Impost sobre béns immobles (IBI) urbans i rústics, del 2 d’abril al 5 de juny
 • Primera fracció de la taxa del mercat setmanal i encants i de la taxa de gestió administrativa dels mercats i precaris. Del 2 d’abril al 5 de juny.

La segona fracció d’aquesta taxa del mercat setmanal i dels encants i de la gestió administrativa dels mercats i precaris es cobraria de l’1 d’octubre al 5 de desembre.

 • Taxa d’ocupació de la via pública amb taules i cadires, del 2 de setembre al 5 de novembre.
 • Impost sobre activitats econòmiques (IAE), del 16 de setembre al 18 de novembre.

Rebuts domiciliats

 • Taxa pels serveis de cementiris; la taxa per entrada de vehicles - guals; la taxa per reserva d’espai per aparcament de vehicles a la via pública i la taxa d’ocupació de l’espai públic es cobraran el dia 2 d’abril.
 • Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM) es cobrarà el 2 d’abril.
 • L’import de l’IBI rústic es cobrarà el 3 de juny.
 • La taxa dels mercats setmanals i encants es cobrarà en dues fraccions la primera el 3 de juny i la segona el 2 de desembre.
 • La taxa de gestió administrativa de mercats i precaris es cobrarà també en dues fraccions la primera el 3 de juny i la segona el 2 de desembre.
 • La taxa d’ocupació via pública amb taules i cadires el 4 de novembre.
 • El cobrament del pagament fraccionat de la domiciliació bancària de l’IBI és el següent:

- 1a fracció: 2 de maig

- 2a fracció: 1 de juliol

- 3 fracció: 2 de setembre

- 4a fracció: 4 de novembre

 • El cobrament del pagament fraccionat de la domiciliació bancària de l’IAE és el següent:

- 1a fracció: 1 d’octubre

- 2a fracció: 4 de novembre

- 3 fracció: 2 de desembre

Formes de pagament

Entitats financeres col·laboradores

Telefònicament 93 472 92 25 i 93 202 98 02

Internet http://orgt.diba.cat/pagaments,  amb targeta bancària o Bizum

En el cas que es disposi de certificat digital o DNI electrònic es pot consultar la informació tributària del titular a https://orgt.diba.cat/ca/ o a www.badalona.cat.

Si es vol realitzar qualsevol tramitació telemàtica i presentar documentació relacionada amb la gestió de tributs (sol·licituds, recursos, registre general...) es pot fer a través de la seu electrònica https://seu.badalona.cat/ - Catàleg de tràmits que recull tots els tràmits municipals que ofereix l’Ajuntament de Badalona.