Twitter Facebook Instagram Youtube

Badalona dota la Guàrdia Urbana d’un Protocol per millorar les actuacions policials davant les ocupacions il·legals d’immobles

Badalona dota la Guàrdia Urbana d’un Protocol per millorar les actuacions policials davant les ocupacions il·legals d’immobles.

El Govern municipal porta al Ple extraordinari de demà dimarts l’aprovació d’aquest reglament pioner que donarà seguretat jurídica a les intervencions policials

“El meu govern continuarà posant tots els recursos per lluitar contra l’ocupació il·legal conflictiva”, ha afirmat l’alcalde, Xavier Garcia Albiol, que ha recordat que el Protocol se suma a la creació d’una regidoria antiocupació i al recent conveni amb el Col·legi d’Administradors de Finques

La Guàrdia Urbana de Badalona disposarà d’un Protocol per actuar davant els casos d’ocupació il·legal d’immobles. El Govern municipal porta per a la seva aprovació en el Ple extraordinari del dimarts 12 de març aquest reglament pioner que té l’objectiu de millorar la resposta policial davant d’aquest tipus de delictes.

Aquest Protocol ha estat redactat per la Guàrdia Urbana, revisat per experts de la judicatura i la fiscalia i està signat pel superintendent del cos policial. En la seva part expositiva informa sobre el marc jurídic en què es basa.

El Protocol d’actuació de la Guàrdia Urbana front l’ocupació il·legal d’immobles permetrà que la policia local disposi d’una eina, tal com ja tenen les forces i cossos de seguretat de l’Estat, per intervenir en els incidents i requeriments dels ciutadans de Badalona en aquelles situacions que generi les ocupacions il·legals d’immobles; per unificar els criteris en les intervencions i, especialment, en aquells supòsits en què els desallotjaments els poden portar a terme els mateixos agents de la Guàrdia Urbana.

Entre els objectius del Protocol es troba bastir jurídicament les actuacions dels agents de la policia local ajustant-se a la Constitució, la jurisprudència del Tribunal Constitucional i del Tribunal Suprem, així com a tota la resta de l’ordenament jurídic aplicable en aquests casos. D’aquesta manera es pretén que, davant dels diferents escenaris que es poden donar, l’actuació policial es faci amb totes les garanties legals, es pugui fer de la manera més ràpida i eficaç possible, i alhora salvaguardant la integritat física de totes les persones involucrades.

El nou Protocol, a més de regular les actuacions operatives, també inclou com a eix estratègic les actuacions preventives per aconseguir la disminució dels fets delictius relacionats amb l’ocupació il·legal d’immobles. A banda de la col·laboració entre la Guàrdia Urbana i les diferents regidories, també es posa en relleu que és transcendental que la ciutadania conegui que, en el cas que arribi a produir-se l’ocupació il·legal del seu immoble, ha de posar-ho en coneixement dels cossos policials en el menor temps possible.

El Protocol aborda la delimitació dels tipus delictius relacionats amb l’ocupació d’immobles per guiar les actuacions policials i estableix els elements d’actuació bàsica, d’una banda, davant el supòsit de l’ocupació d’immobles que són domicili de la víctima i, d’altra banda, en els casos en què l’immoble ocupat no és un domicili. Per als dos casos s’estableix en quins supòsits es pot procedir al desallotjament i a la detenció dels autors del delicte. El Protocol distingeix també quines han de ser les actuacions si ha existit violència o intimidació, si hi ha persones vulnerables o menors d’edat, etc.

L’alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, ha explicat que aquest protocol “és una eina que ha de donar seguretat jurídica a la Guàrdia Urbana en les seves actuacions davant de les ocupacions i, a la vegada, permetrà millorar la manera d’actuar quan es produeix una ocupació”. “Tenir cada pas previst davant de cada eventualitat ens ha de portar a una major eficàcia en la lluita contra aquest delicte i, per tant, millorar el servei que donem als veïns de Badalona, que juntament amb el propietari de l’immoble són les principals víctimes de les situacions que es viuen al voltant d’un pis o un local ocupat”, ha explicat l’alcalde. “El meu govern continuarà posant tots els recursos per lluitar contra l’ocupació il·legal conflictiva. Hem estat sempre compromesos amb la lluita contra les ocupacions conflictives i així ho hem demostrat, tant amb la creació de la regidoria de Polítiques contra l’Ocupació il·legal com amb el recent conveni amb el Col·legi d’Administradors de Finques”, ha afegit Garcia Albiol.