Twitter Facebook Instagram Youtube

Badalona, amb 225.957 habitants l’any 2023, consolida el creixement de població dels darrers anys

Badalona, amb 225.957 habitants l’any 2023, consolida el creixement de població dels darrers anys.

Davant algunes informacions difoses, l’Ajuntament destaca que les dades de l’Instituto Nacional de Estadística (INE) assenyalen un increment de població que ha situat la ciutat com la tercera més poblada de Catalunya Badalona, amb 225.957 habitants l’any 2023, consolida el creixement de població dels darrers anys. Les dades de l’Instituto Nacional de Estadística (INE) assenyalen un increment de població que ha situat la ciutat com la tercera més poblada de Catalunya, al darrere de Barcelona i L’Hospitalet i per davant de Terrassa.

Davant algunes informacions difoses, l’Ajuntament ha destacat aquestes dades de l’INE. Segons dades oficials del padró corresponents al 2023, l’INE, la ciutat de Badalona va arribar l’any passat als 225.957 habitants, dada que suposava un creixement en relació als anys anteriors. L’any 2021, l’INE registrava 223,006 habitants a Badalona, i l’any 2022 la població s’havia incrementat fins als 223.506 veïns.