Twitter Facebook Instagram Youtube

Aquest octubre comença la campanya de vacunació escolar a Badalona

Aquest octubre comença la campanya de vacunació escolar a Badalona.

Aquesta iniciativa té com objectiu facilitar l’accés i màxima cobertura a la vacunació i continuar amb el calendari de vacunacions que s’inicia a la infància

Un any més, coincidint amb el curs escolar, els professionals dels centres d’atenció primària de Badalona s’adreçaran a les escoles d’educació primària per administrar les vacunes corresponents a tots els alumnes de sisè curs, d’acord amb el Pla de Vacunació del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya

Els pares, mares i tutors d’aquests alumnes estan rebent aquests dies una carta informativa de l’Agència de Salut Pública de Catalunya en la que es demana l’autorització de la vacunació dels seus fills i filles i on s’informa sobre les dates de vacunació de cada centre. Els pares, mares i tutors que ho autoritzin hauran de portar el dia de la vacunació el carnet de salut o el carnet de vacunacions per anotar-hi les dosis administrades.

Les vacunes que s’administraran són les següents:

- Vacuna contra el virus del papil·loma humà (vacuna VPH)

S’administra en dues dosis (tres en cas que s’administri a partir dels 14 anys) i únicament a les noies. Aquesta vacuna forma part de les estratègies de prevenció del càncer de cèrvix.

- Vacuna contra l’hepatitis A (vacuna HA)

S’administra en dues dosis

- Vacuna contra la varicel·la

S’administra en dues dosis als nois susceptibles de patir la malaltia, és a dir, els qui no l’hagin passat ni hagin estat vacunats anteriorment. Als qui hagin estat vacunats anteriorment amb una única dosi, se’ls administra la segona.

- Vacuna contra el meningococ C conjugada (vacuna MC)

S’administra en una única dosi entre els 11-12 anys per tal de millorar la protecció contra la malaltia.

El servei de salut de l’Ajuntament de Badalona recorda que la vacunació és la millor opció per a la prevenció i el control de les malalties incloses en el calendari de vacunacions i la millora alternativa tant per a la salut individual com de la comunitat, a més de ser un dret de la ciutadania.

Badalona, 8 d’octubre de 2018