Twitter Facebook Instagram Youtube

Badalona aprova un nou contracte per a les tasques de manteniment ordinari de l’espai públic

Badalona aprova un nou contracte per a les tasques de manteniment ordinari de l’espai públic.

L’empresa adjudicatària, ACSA Sorigué, s’encarregarà durant els pròxims quatre anys del manteniment, conservació i reforma dels paviments i clavegueram de la via pública municipal

El pressupost màxim de licitació és de 8.800.000€, a raó de 2.200.000€ per anualitat

Badalona disposarà durant els pròxims quatre anys d’un nou contracte per als treballs de manteniment ordinari de l’espai públic, conservació i reforma dels paviments i clavegueram de la via pública municipal de la ciutat. Aquest nou contracte, que va ser adjudicat dimarts a l’empresa ACSA Sorigué en el Ple Municipal, té un valor estimat sense IVA de 7.272.727,28 €, a raó d’1.818.181,82 €. Atenent la durada del contracte, el pressupost màxim de licitació és de 8.800.000 €, a raó de 2.200.000 € per anualitat (ambdues quantitats amb IVA inclòs). Aquest contracte inclou l’opció de prorrogar-se dues vegades per un període d’un any.

L’objecte del nou contracte és la conservació i reforma dels paviments i clavegueram de les vies públiques de la ciutat, tant en carrers i camins com a les places i la resta d’espais públics de l’administració municipal. També s’inclouen els treballs de connexions al clavegueram públic dels particulars (claveguerons) i guals per l’accés de vehicles per les voreres (no guals de particulars o privats, sinó als de les voreres passants o similars). En el contracte queden excloses totes aquelles zones que hagin de ser mantingudes per altres administracions, entitats o particulars.

El regidor de l’Àrea d’Espais Públics i Mobilitat, Rubén Guijarro, ha destacat que "es tracta d'un acord important per aquest govern, ja que les nostres prioritats son la seguretat, el manteniment i la neteja de la via pública, l'execució del pressupost d'inversions i que la ciutat torni al camí del diàleg i del consens. Aquest contracte garanteix dues d'aquestes potes que son eixos bàsics del govern."

Badalona, 2 d’agost de 2018