Twitter Facebook Instagram Youtube

El Consell dels Infants de Badalona presenta a l’alcaldessa les seves propostes per millorar els espais de joc de la ciutat

El Consell dels Infants de Badalona presenta a l’alcaldessa les seves propostes per millorar els espais de joc de la ciutat.

El Plenari del CIB, que tindrà lloc aquest dimecres 30 de maig a les 17.30 hores al Museu de Badalona

Durant la sessió es prepararà l’entrevista que els infants faran a Dolors Sabater i que gravarà Televisió de Badalona

Aquest dimecres 30 de maig a les 17.30 hores, el Museu de Badalona acollirà un nou Plenari del Consell dels Infants de Badalona (CIB) en el que els nois i noies representants de 28 escoles i centres socioeducatius de la ciutat presentaran a l’alcaldessa Dolors Sabater les propostes que des del CIB s’han treballat per millorar els espais de joc de Badalona. El regidor de Mobilitat i Espais Públics, Francesc Duran, també estarà present durant la sessió per tal de recollir les idees proposades pels membres del Consell dels Infants.

Les propostes que presentaran els 60 infants que formen part del CIB donen resposta a l’encàrrec que els hi va fer l’alcaldessa Dolors Sabater durant el plenari del mes de novembre, en el que els hi demanava que donessin idees, des de la pròpia visió dels infants, per millorar els espais de joc de la ciutat. Aquest és un dels projectes que en el procés participatiu vinculat al nou pressupost va ser destacat i va significar l'aprovació d'una dotació especial en el pressupost de 2018.

El CIB va acceptar aquest encàrrec i a la trobada del 24 de gener, el regidor Francesc Duran i un tècnic d'Espais Públics i Mobilitat de l'Ajuntament van facilitar informació a tots els nois i noies sobre les característiques, situació actual i ubicació dels espais de joc de la ciutat.

Des de l'equip de la cooperativa Col•lectiu punt 6, amb la col•laboració de la secretaria tècnica del CIB i dels serveis tècnics d'Espais Públics, es va preparar una guia per facilitar el treball d'anàlisis, de reflexió, de debat i d'elaboració de propostes a cada centre, un treball que s'ha dut a terme entre els mesos de febrer, març i abril. En aquest sentit, Col•lectiu punt 6 també va dissenyar un taller d'observació directa a sis espais de jocs en el qual van participar 286 alumnes de 5è de 6 escoles que formen part actualment del CIB. A la Trobada del CIB del 2 de maig, els nois i noies del Consell van comunicar les seves propostes i van mostrar diferents murals que les explicaven.

Després de presentar les propostes aquest dimecres, el Govern municipal haurà d’analitzar-les i informar al més aviat possible al Consell dels Infants quines coses es tindran en compte i es podran fer aviat, quines es podran fer aquest any o l'any que ve, i quines no es podran fer i per quines raons.

Balanç del curs i entrevista a l’alcaldessa

El Plenari d’aquest dimecres servirà també per preparar els temes a tractar i les preguntes que faran els infants del Consell durant l’entrevista que faran a l’alcaldessa Dolors Sabater i que Televisió de Badalona té previst gravar el 13 de juny.

Durant la trobada, es farà una avaluació de tota la feina feta pel Consell aquest curs i s’explicaran algunes conclusions i propostes de les Jornades de la Taula d’Infància i Adolescència de Badalona (TIAB) celebrades el 26 i 27 d’abril, i de la que el CIB en forma part. El Plenari clourà amb el comiat a tots els nois i noies que ja no continuaran en el CIB perquè passaran a fer 1r d’ESO i a tots els que hi continuaran el curs que ve.

En aquests dies el Consell intensifica la seva campanya informativa adreçada a totes les escoles i centres educatius que encara no formen part del Consell per tal que s’animin a participar-hi el proper curs i creixi la participació.

Badalona, 28 de maig de 2018