Twitter Facebook Instagram Youtube

Millora notablement la percepció de la imatge externa de Badalona segons l’Enquesta sobre serveis municipals 2018

Millora notablement la percepció de la imatge externa de Badalona segons l’Enquesta sobre serveis municipals 2018.

La gestió municipal obté l’aprovació del 67,3% de la ciutadania amb una nota mitjana de 5,18 punts

La percepció de seguretat i manteniment dels carrers millora en un 13% i la preocupació per la immigració es redueix a la meitat

La percepció de la imatge externa de Badalona ha millorat notablement en els darrers 2 anys. Així es desprèn l’enquesta encarregada pel Govern municipal per avaluar i conèixer l’opinió de la ciutadania sobre l’estat del municipi, la gestió de l’Ajuntament, valoració de responsables polítics, mobilitat, equipaments municipals o els projectes de futur.

Els principals resultats de l’Enquesta sobre serveis municipals a Badalona, han estat avui presentats pel tercer tinent d’Alcaldia i regidor de l’Àmbit de Badalona Democràtica, Jose Téllez, acompanyat per Alícia Coduras de l’Institut Opinòmetre.

L’enquesta s’ha fet durant el passat mes de març sobre una mostra telefònica de 1.100 entrevistes a població resident i empadronada a Badalona de més de 16 anys. Aquest treball és una nova edició de l’Enquesta de Serveis Municipals feta durant el mes de novembre de 2016.

Respecte a l’enquesta de l’any 2016 a la pregunta sobre “Quina imatge de Badalona creu que té la gent de fora del municipi? un 43,8% ha contestat que molt o bastant bona, mentre l’any 2016 només tenien aquesta impressió el 29,6%. La consideració de dolenta o molt dolenta també ha baixat, de prop del 40% a un 25,2%.

L’enquesta revela que més de 8 de cada 10 badalonins o badalonines es troben molt o bastant satisfets de viure en Badalona. A la pregunta: Vostè se sent molt, bastant, poc o gens satisfet de viure a Badalona?, un 33,4% ha reconegut sentir-se molt satisfet i un 49,1% bastant satisfet. Contràriament, un 12,% dels enquestats se senten poc satisfets i un 4,3% declaren trobar-se gens satisfets de viure a la ciutat. El nivell de la ciutadania que es troba força o molt satisfeta de viure a Badalona és prou elevat, un 82,5%, un índex que ha augmentat respecte del resultat obtingut l’any 2016 que va ser de 81,3%.

El 78,6% de les persones enquestades se sent molt o bastant satisfetes de viure al seu barri, davant un 20,4% que se sent poc o gens satisfeta. Les xifres han millorat comparades amb l’any 2016 amb un augment de les categories positives i una disminució de les negatives.

En relació a les expectatives de futur, el 36% creu que Badalona millorarà en els propers dos anys; el 32,2% opina que continuarà igual, mentre que un 13,3% té el convenciment que empitjorarà. No tenen resposta a aquesta pregunta el 18,4% dels enquestats. A la pregunta sobre l’evolució de Badalona en els dos últims anys, el 25,2% creu que ha millorat; el 38,2% que està igual; el 34,8% opina que ha empitjorat i l’1,8% NS/NC.

Els aspectes més valorats per la ciutadania de Badalona són la ubicació i la situació geogràfica, el mar i determinats espais com el passeig Marítim o la Rambla. Així mateix l’enquesta reflecteix en segon terme com a factor positiu la seva gent i la qualitat de vida.

Pel que fa als principals problemes, la ciutadania assenyala el manteniment de carrers com el pitjor atribut de la ciutat, tot i que baixa del 54 al 48%. En segona posició es manté la seguretat ciutadana, i també millora la percepció negativa del 37 al 24%. Més allunyats de les primeres posicions, l’enquesta assenyala com a preocupacions dels enquestats els serveis i els equipaments, el transport, la mobilitat i l’atur. Cal remarcar que la preocupació per la immigració s’ha reduït des d’un 16% a l’actual 8,6%.

En aquest apartat queda palès la diversitat de Badalona on la percepció dels principals problemes canvien segons la zona.

En referència a la valoració de la gestió municipal, la nota mitjana és de 5,18 i el bloc de la ciutadania que considera que la gestió és excel·lent (5,6%), notable (27,6%) o aprovat (34,1%), representa un 67,3%, davant del 32,3% que la suspenen i el 5,9% NS/NC.

Si s’analitzen les dades per àmbits de gestió, es veu que són molt similars a les anteriors del 2016, i només obtenen una nota per sota del 5 la promoció de l’ocupació i l’aparcament, mentre que aproven o treuen bona nota el manteniment i la neteja de platges; les activitats culturals i d’oci; la participació ciutadana; els serveis socials; la seguretat ciutadana; els equipaments esportius i la neteja

A la pregunta sobre els usos i valoració dels equipaments de la ciutat, l’enquesta revela un increment de la utilització d’aquests per part de la ciutadania. Igual que l’anterior enquesta del 2016, el Museu de Badalona manté la nota mitjana més alta de valoració amb un 8,12. Superen els 7 punts de valoració l’Hospital de Badalona, els centres cívics dels districtes o barris, les biblioteques, les escoles bressol i el Servei d’Atenció i Informació a les Dones. Queden molt a prop dels 7 punts, les oficines municipals de districte (6,98%) i l’Oficina Local d’Habitatge (6,63).

En relació i valoració dels projectes de futur de la ciutat, la construcció de la calçada lateral de l’autopista C-31 és coneguda per més de la meitat dels enquestats (53%), mentre que els projectes més valorats són: la nova escola bressol a Montigalà (8,16); bonificació de l’IBI a les persones grans (7,97); condicionament de la platja dels Pescadors (7,66); la construcció del lateral (7,61); i les remodelacions de la plaça Trafalgar de Llefià i de la plaça Roja de Sant Roc, que obtenen ambdues una puntuació de 7,14.

Sobre la notorietat dels líders polítics municipals, la majoria de la ciutadania assegura conèixer l’alcaldessa de Badalona, Dolors Sabater (84,7%), i el regidor del PP, Xavier Garcia Albiol (97,9%). El tinent d’Alcaldia d’ERC, Oriol Lladó, supera el 40%, mentre que el d’ICV-EUiA, Àlex Mañas, n’obté un 28,6%. També és inferior al 30% la notorietat del regidor Àlex Pastor del PSC (26,3), de Pere Martínez del PDeCAT (15,6) i de Juan Miguel López de C’S (11,7%).

El tercer tinent d’Alcaldia i regidor de l’Àmbit de Badalona Democràtica, Jose Téllez, ha mostrat la seva satisfacció perquè “aquest segon baròmetre municipal indica que la percepció externa de la ciutat ha millorat de forma important”. Téllez ha posat de relleu que “la percepció de seguretat i el manteniment dels carrers millora en un 13% i la preocupació per la immigració es redueix a la meitat”. “Estem satisfets que la ciutadania refermi la seva valoració positiva respecte de la gestió del govern municipal i tingui en bona consideració els equipaments i els serveis municipals. Les opinions recollides també ens serveixen per detectar aspectes de la gestió que cal millorar”, ha afegit.

Els resultats de l’enquesta es poden consultar al portal de transparència https://www.seu-e.cat/web/badalona/govern-obert-i-transparencia/serveis-i-tramits/estat-dels-serveis/avaluacions-de-qualitat-dels-serveis-publics

Badalona, 22 de maig de 2018