Twitter Facebook Instagram Youtube

L’Ajuntament de Badalona emprendrà mesures legals contra el Partit Popular de la ciutat per la seva campanya contra l’obertura d’un nou centre de culte al barri d’Artigues

L’Ajuntament de Badalona emprendrà mesures legals contra el Partit Popular de la ciutat per la seva campanya contra l’obertura d’un nou centre de culte al barri d’Artigues.

El govern municipal considera que les declaracions i missatges que la formació política està difonent són electoralistes i tornen a fer una campanya de trencament de la cohesió social a Badalona

El Govern municipal de Badalona ha anunciat que emprendrà mesures legals contra el Partit Popular en considerar que la darrera campanya que aquesta formació política està difonent a la ciutat sobre l’obertura d’un nou centre de culte al barri d’Artigues “fomenten l’enfrontament i l’odi entre el veïnat per la seva creença religiosa”. Així ho ha explicat aquest dijous l’alcaldessa de Badalona, Dolors Sabater, en el decurs d’una roda de premsa en la qual ha estat acompanyada pel primer tinent d’Alcaldia i regidor de l’Àmbit de Badalona Habitable, Oriol Lladó, i per la regidora de Participació, Convivència i Mediació i també responsable del Districte 6, Fàtima Taleb.

Els responsables municipals han destacat que el dret a la llibertat religiosa i de culte és un dret àmpliament reconegut i desenvolupat per diversos acords, lleis i declaracions tant nacionals com internacionals. Aquest fet evidencia que ni el dret urbanístic ni el dret administratiu municipal poden limitar el dret fonamental de llibertat religiosa i que les autoritats locals no poden imposar més limitacions que les imprescindibles per a preservar els drets fonamentals.

En aquest sentit, els responsables del govern municipal de Badalona han explicat que durant el darrer mandat l’anterior govern va acordar el setembre de 2013 la suspensió de llicències de canvi d’ús d’autoritzacions per a noves implantacions de centres d’ús religiós en edificis, locals o solars de Badalona, acollint-se a la regulació urbanística. Posteriorment, l’octubre de 2014, aquesta suspensió es va prorrogar un any més, fins que es va suspendre l’octubre de 2015. No obstant això, durant aquest període de prohibició no es va revisar ni es va fer cap canvi en el planejament urbanístic.

El fet que no hi hagués canvis en l’ordenament urbanístic, juntament amb la campanya difosa durant els darrers dies pel Partit Popular de Badalona, en la que el regidor Xavier Garcia Albiol assegura que “quan ell era alcalde va prohibir durant dos anys la instal·lació d’oratoris” exemplifiquen, segons l’alcaldessa Dolors Sabater, que “l’anterior alcalde va prohibir el dret a culte”. Sabater considera que els fulletons difosos en els darrers dies pel regidor Garcia Albiol “són electoralistes i tornen a fer una campanya de trencament de la cohesió social a Badalona, perseguint a certs grups del veïnat per motius racials, religiosos i ideològics”. “L’actual govern va sorgir del consens per aturar les polítiques xenòfobes a la nostra ciutat i ara no permetrem que tornin”, ha afegit Sabater.

El regidor de Badalona Habitable, Oriol Lladó, ha considerat que “des del Partit Popular estan utilitzant qüestions tècniques per fer política de l’odi” en referència a l’escrit del regidor Garcia Albiol en el qual afirma que “té clar que Artigues no necessita un altre oratori i que lluitarà per impedir-ho”. Lladó ha explicat que les obres estan emparades per la legalitat i que l’activitat religiosa en aquest local està admesa per l’ordenament urbanístic vigent. “La nostra voluntat és que es compleixi la llei, com ho volem amb qualsevol persona, col·lectiu o empresa que lloga un local i l’adequa per fer-hi activitats” ha assegurat el regidor Lladó.

La regidora de Participació, Convivència i Mediació, Fàtima Taleb, ha explicat que el passat 4 d’abril es va fer una reunió amb el veïnat de la zona, l’AV d’Artigues, el servei de mediació de l’Ajuntament i l’entitat que promou l’obertura de l’oratori per resoldre les diferències i escoltar les possibles queixes dels implicats, que, segons Taleb, “en molts casos es donen per falta d’informació o per falses informacions promogudes de manera interessada”. En aquest sentit, la regidora Taleb ha explicat que “els prejudicis que promou el Partit Popular a Badalona no estan tan estesos com ells voldrien i per això seguirem treballant per resoldre els conflictes des del diàleg i la mediació i fent front a les declaracions i actuacions que busquen boicotejar aquest tipus de polítiques”.

Un dret reconegut en tots els àmbits

El dret a la llibertat religiosa i de culte està reconegut internacionalment per l’article 18 de la Declaració Universal de Drets Humans, l’article 18 del Pacte internacional de Drets Civils i Polítics; l’article 13.3 del Pacte Internacional de Drets econòmics, socials i culturals, l’article 9 del Conveni Europeu de Drets Humans, els articles 10, 21 i 22 de la Carta dels drets fonamentals de la Unió Europea i l’article 3 de la Carta europea de salvaguarda dels drets humans de la ciutat.

En l’àmbit estatal, aquest dret està reconegut per l'article 16 de la Constitució i està regulat per la Llei orgànica 7/1980, que estableix que l'únic límit d'aquest dret és "la protecció del dret dels altres a l'exercici de llurs llibertats públiques i drets fonamentals, així com la salvaguarda de la seguretat, la salut i la moralitat pública, elements constitutius de l'ordre públic protegit per la llei en l'àmbit d'una societat democràtica". L'article 16 de la Constitució estableix, a més, que hi ha d'haver relacions de cooperació entre els poders públics i les confessions religioses.

A Catalunya, la Llei 16/2009 dels centres de culte del Parlament facilita l'exercici del dret de llibertat de culte, dona suport als alcaldes a l'hora de facilitar l'exercici d'aquest dret i vetlla per unes condicions adequades i proporcionades a l'activitat pel que fa a la seguretat, la higiene i la dignitat dels locals de culte. La llei també preveu evitar possibles molèsties a terceres persones així com als centres de culte que ja presten els seus serveis sense dificultats.

Així doncs, el Parlament de Catalunya estableix que l'obertura de locals de culte és un dret pel qual han de vetllar les administracions i indica mitjançant la llei de centres de culte que l’objecte de la mateixa no és donar permís per a l'activitat religiosa en si, que és un dret fonamental, sinó garantir que l'ús del local concret per al qual s'atorga reuneix les condicions tècniques adequades al tipus d'activitat que s'hi ha de desenvolupar. Aquesta llicència ha de garantir, en cas que sigui necessari, i segons el tipus d'activitat vinculada a la pràctica del culte que s'hi hagi de portar a terme, que el local corresponent està preparat per a evitar causar molèsties a terceres persones.

Badalona, 17 de maig de 2018