Twitter Facebook Instagram Youtube

La Generalitat de Catalunya ha emès un avís preventiu ambiental de contaminació atenent els nivells per PM10

La Generalitat de Catalunya ha emès un avís preventiu ambiental de contaminació atenent els nivells per PM10.

Es recomana a la ciutadania que se segueixin unes mesures preventives per tal de reduir les emissions de contaminació

Atesos els nivells de partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres (PM10) enregistrats per la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA), i la previsió dels models de dispersió de contaminants per al dia d’avui, la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic de la Generalitat de Catalunya ha declarat situació d’avís preventiu de contaminació atmosfèrica.

En aquesta fase, es recomana a la ciutadania, per tal de reduir les emissions de contaminació:

- Realitzar els trajectes a peu o amb bicicleta escollint carrers poc freqüentats pel trànsit.

- Utilitzar el transport públic.

- Reduir els desplaçaments amb vehicle privat (si és possible, treballar a distància, variar l’horari de feina a canvi de viatjar amb transport públic, treballar en un altre lloc de l'empresa, més a prop de casa…).

- Utilitzar el cotxe compartit.

- Realitzar una conducció eficient (arrencada suau, reduir la velocitat, utilitzar el fre motor, evitar accelerades i frenades brusques, etc.).

- En el cas de disposar de diferents vehicles, utilitzar el que tingui les emissions més baixes.

- Limitar la crema de rostolls, marges i restes d’aprofitaments forestals, agrícoles o de jardineria.

Per a més informació us podeu adreçar a la pàgina web: http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/atmosfera/qualitat_de_laire/qualitat-de-laire-a-la-conurbacio-de-barcelona/pla_millora_qua_aire_2011_2015/mesures-del-pamqa/episodis_ambientals/

Badalona, 24 d’abril de 2018