Twitter Facebook Instagram Youtube

El Ple de l’Ajuntament aprova el procediment per adjudicar el contracte de subministrament elèctric i de gas dels edificis i empreses municipals

El Ple de l’Ajuntament aprova el procediment per adjudicar el contracte de subministrament elèctric i de gas dels edificis i empreses municipals.

Els nous contractes, per un valor aproximat de 24 milions d’euros, tindran una durada de dos anys prorrogables

Els plecs dels contractes incorporaran actuacions per a la millora de l’eficiència energètica

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat aquest migdia, en sessió extraordinària i urgent, l’expedient, despesa, licitació i obertura del procediment obert per tal d’adjudicar el contracte de subministrament d’energia elèctrica i de gas de l’Ajuntament de Badalona, dels seus organismes autònoms i empreses municipals, així com la realització d’actuacions per a la millora de l’eficiència energètica.

El contracte anterior, que englobava els subministraments d’electricitat i gas, va finalitzar el 31 de desembre. Els nous contractes tindran una durada de dos anys i inclouen dos possibles pròrrogues d’un any cadascuna. El valor estimat total, incloses pròrrogues, és de 23.943.163,27 euros (IVA exclòs), dels quals 21.503.771,30 corresponen al lot d’electricitat i 2.439.391,97 al lot de gas.

Els consums estimats són de 35.255.000 kWh/any en electricitat i de 9.157.000 kWh/any de gas, corresponents a 891 i 97 subministraments respectivament. Els dos lots poden ser adjudicats de manera independent.

El plec incorpora un import de 800.000 € destinat a la realització d’actuacions per a la millora de l’eficiència energètica tals com noves instal·lacions fotovoltaiques d’autoconsum, millores en el funcionament dels equips de clima, canvi a il·luminació de tipus LED, sensors de presència i moviment, entre altres.

Com a novetats respecte a l’anterior contracte, destaca la garantia d’energia elèctrica 100% d’origen renovable, un preu de l’energia elèctrica indexat al mercat diari d’energia i un preu de l’energia de gas indexat a Brent en comptes d’un preu fix. El nou contacte també preveu la possibilitat de comprar energia al mercat de futurs en moments en el que el preu sigui favorable.

Aquest punt del Ple s’ha aprovat amb els vots favorables dels grups municipals de Guanyem Badalona en Comú, ERC-Avancem-MES; ICV-EUiA, Partit Demòcrata i Units per Avançar, i la regidora no adscrita, l’abstenció del grup municipal socialista, i els vots en contra del grup municipal del Partit Popular i de Ciutadans.

Badalona, 6 de març de 2018