Twitter Facebook Instagram Youtube

Demà dimarts, 6 de març, sessió extraordinària i urgent del Ple de l’Ajuntament de Badalona

Demà dimarts, 6 de març, sessió extraordinària i urgent del Ple de l’Ajuntament de Badalona.

La sessió començarà a les 14 hores

Demà dimarts 6 de març, a les 14 hores, se celebrarà una sessió extraordinària i urgent del Ple de l’Ajuntament de Badalona amb el següent ordre del dia.

ORDRE DEL DIA

1. Ratificar el caràcter urgent de la convocatòria.

2. Aprovar l’expedient, despesa, licitació i obertura del procediment obert per tal d’adjudicar el contracte de subministrament d’energia elèctrica i de gas de l'Ajuntament de Badalona, els seus organismes autònoms i empreses municipals.

Badalona, 5 de març de 2018