Twitter Facebook Instagram Youtube

Posar a disposició del Ple Municipal la comptabilitat específica de les assignacions rebudes per Grups Municipals en compliment de l'article 29 de les Bases d'execució del pressupost municipal

Posar a disposició del Ple Municipal la comptabilitat específica de les assignacions rebudes per Grups Municipals en compliment de l'article 29 de les Bases d'execució del pressupost municipal

Durant la sessió ordinària del mes d’abril s’ha posat a disposició del Ple Municipal la comptabilitat específica de les assignacions rebudes pels Grups Municipals següents, en compliment de l’article 29 de les Bases d’execució del pressupost municipal vigents: Grup Municipal del Partit Popular, Grup Municipal Socialista, Grup Municipal de Junts per Catalunya Badalona, Grup Municipal de Guanyem Badalona en Comú, i Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya – Avancem – Mes. Es comunicarà aquest acord a la Intervenció General i a la resta d’interessats.

Els imports que corresponen a aquestes dotacions econòmiques pel període comprès entre l’1 de gener i 31 de desembre de 2022, es relacionen al següent quadre:

GRUP MUNICIPAL

CIF

NÚM. REGIDORS/ES

EUROS REGIDOR

DIES

IMPORT VARIABLE

IMPORT FIX

IMPORT TOTAL

Partit Popular

V-62.584.446

11

3,25

360

12.870 €

18.000 €

30.870 €

Partit Socialistes de Catalunya

V-66.655.960

6

3,25

360

7.020 €

18.000 €

25.020 €

Guanyem Badalona en Comú

V-66.649.732

4

3,25

360

4.680 €

18.000 €

22.680 €

Esquerra Republicana de Catalunya-Avancem-Mes

V-66.634.890

3

3,25

360

3.510 €

18.000 €

21.510 €

Badalona En Comú Podem

V-67.469.981

2

3,25

360

2.340 €

18.000 €

20.340 €

Junts per Catalunya

V-67.488.114

1

3,25

360

1.170 €

18.000 €

19.170 €

Badalona, 26 d’abril de 2023