Twitter Facebook Instagram Youtube

El Ple de l’Ajuntament de Badalona aprova modificar les ordenances fiscals per bonificar la instal·lació de plaques fotovoltaiques

Amb la modificació de les ordenances es pretén donar un impuls a la instal·lació de plaques fotovoltaiques a Badalona i contribuir en la lluita contra el canvi climàtic.

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat provisionalment la modificació de les ordenances fiscals 1, reguladora de l’impost sobre els béns immobles, i 5, reguladora de l’impost sobre instal·lacions, construccions i obres, per a la bonificació de la instal·lació de plaques fotovoltaiques.

Amb la modificació de les ordenances es pretén donar un impuls a la instal·lació de plaques fotovoltaiques a Badalona i contribuir en la lluita contra el canvi climàtic. Per una banda, es redueix el límit mínim de kw en habitatges plurifamiliars i també s’amplia l’import de bonificació per a les grans instal·lacions, de manera que es puguin veure afavorides les grans empreses, atès que hi ha la necessitat que aquests grans consumidors energètics participin en la transició energètica cap a un consum més ecològic i sostenible.

El dictamen ha comptat amb el vot favorable dels grups municipals de JxCB, BeCP, ERC-A-MES, PSC i PP, amb l’abstenció de GBeC.

Badalona, 1 de març de 2023