Twitter Facebook Instagram Youtube

Moció de suport a les famílies afectades pel risc de col·lapse del bloc de pisos del carrer Granada 22 de Badalona

Moció de suport a les famílies afectades pel risc de col·lapse del bloc de pisos del carrer Granada 22 de Badalona

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 27 de setembre una moció de suport a les famílies afectades pel risc de col·lapse del bloc de pisos del carrer Granada 22 de Badalona.

La moció presenta els següents acords:

PRIMER.- Exigir al govern municipal compleixi amb els seus compromisos i que els veïns i veïnes del carrer Granada 22 puguin disposar d'un habitatge social mentre no puguin tornar a casa seva o bé puguin disposar d'allotjament a Badalona amb unes prestacions que els hi permeti desenvolupar la seva vida amb normalitat.

SEGON.- Exigir que el govern municipal faci totes les gestions i tràmits necessaris de forma subsidiària i a la major brevetat possible per l'apuntalament del bloc de pisos que impedeixi el seu col·lapse i esfondrament i, també, que es pugui utilitzar el 50% dels habitatges de l'edifici segons reflecteix el mateix informe tècnic de l'Ajuntament.

TERCER.- Exigir al govern municipal que treballi per gestionar la corresponent coordinació entre l'Ajuntament de Badalona, el Consorci Metropolità de l'Habitatge (AMB) perquè els veïns i veïnes puguin realitzar les obre necessàries que solucionin el problema del bloc de pisos del carrer Granada 22 d'acord amb el Programa de Rehabilitació que permet subvencions fins a un 60%.

QUART.- Exigir al govern municipal que mitjançant el Servei de Serveis Socials coordini una negociació amb les entitats bancàries corresponents per aconseguir una moratòria de dos anys pels pisos de la finca del Carrer Granada 22 que tinguin l'habitatge amb hipoteca, ateses les especials circumstàncies i perquè aquests veïns i veïnes puguin destinar aquests recursos a la reparació i adequació dels seus habitatges.

La moció ha estat aprovada amb el vots favorables de tots els grups municipals

Badalona, 28 de setembre de 2022