Twitter Facebook Instagram Youtube

Dijous 9 de juny, sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament de Badalona

Dijous 9 de juny, sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament de Badalona.

La sessió tindrà lloc a partir de les 18 hores al Saló de Plens de la Casa de la Vila

El Ple de l’Ajuntament de Badalona celebrarà aquest pròxim dijous 9 de juny, a les 18:00 hores, una sessió extraordinària i urgent.

El Ple tindrà lloc al Saló de Plens de la Casa de la Vila i es podrà seguir a través de l’enllaç següent: http://endirecte.badalona.cat

ORDRE DEL DIA

1. Ratificar el caràcter extraordinari i urgent de la convocatòria

Comissió Informativa de l’Àmbit d’Impuls de Ciutat i Reconstrucció COVID i d’Hisenda, Recursos Interns i Personal

2. Resolució de les al·legacions presentades a l'acord de Ple de data 28 d’abril de 2022, i aprovació definitiva del Pressupost municipal per l’exercici 2022 i la plantilla de personal al servei de l’Ajuntament, els seus organismes autònoms i societats mercantils que en depenen, i les Bases d’Execució del Pressupost per a l’exercici 2022.

Badalona, 7 de juny de 2022