Twitter Facebook Instagram Youtube

El Ple aprova la creació d’una Comissió institucional i una modificació de crèdit per a l’organització a Badalona de la Copa del Rei de Bàsquet 2023

El Ple aprova la creació d’una Comissió institucional i una modificació de crèdit per a l’organització a Badalona de la Copa del Rei de Bàsquet 2023

El Ple de l’Ajuntament de Badalona del dimarts 31 de maig ha acordat la creació de la Comissió Institucional Copa del Rei ACB 2023 a Badalona, que funcionarà com a grup de treball per a les tasques de seguiment de la seva organització. Aquesta comissió de seguiment tindrà caràcter no permanent i es dissoldrà un cop realitzat l’esdeveniment.

Atès que la competició oficial Copa del Rei i la Minicopa, organitzada per l'ACB, es portarà a terme a la ciutat de Badalona al 2023 es fa necessari endegar la constitució d'un òrgan complementari en aquesta organització municipal als efectes de fer un seguiment de la seva organització.

Aquesta Comissió estarà integrada pels membres següents:

- President/a:

- L’alcalde.

- Vocals:

• Els tinents d’Alcalde de la corporació.

• 1 membre designat pel grup municipal del partit popular,

• 1 membre designat pel grup municipal de Guanyem Badalona en Comú.

• El President del Club Joventut Badalona.

• El President del Badalona Bàsquet Base

• El Comissionat/ada de la Copa

• El Secretari

Podran assistir a les reunions tècnics municipals, altres assessors i coordinadors, així com personal extern, segons es requereixi per la Presidència o la mateixa comissió.

L’alcalde nomenarà per decret els representants d’aquesta Comissió a proposta de cadascuna de les entitats i grups municipals que en formin part.

El dictamen ha estat aprovat amb els vots a favor de tots els grups municipals.

Modificació del pressupost municipal de 2022, en pròrroga de 2019 per a l’organització de la Copa del Rei de bàsquet

Relacionat amb l’organització de la Copa del Rei de bàsquet del 2023 a Badalona, el Ple de l’Ajuntament de Badalona del dimarts 31 de maig ha aprovat una proposta de modificació del pressupost municipal per un import de 2,7 milions d’euros per a fer front a l’organització d’aquest esdeveniment.

El dictamen ha estat aprovat pels vots favorables dels grups municipals de Junts per Catalunya; Badalona en Comú Podem; ERC-A-MES; Guanyem Badalona en Comú i PSC i amb l’abstenció del grup municipal del Partit Popular.

Badalona, 1 de juny de 2022