Twitter Facebook Instagram Youtube

L’Eix Besòs Circular presenta els resultats del circuit de recollida orgànica i d’envasos lleugers

L’Eix Besòs Circular presenta els resultats del circuit de recollida orgànica i d’envasos lleugers.

Durant el 2021 l’Eix Besòs Circular va recollir prop de 90 tones de matèria orgànica i gairebé 3 tones d’envasos lleugers durant el 2021

El circuit privat de recollida de matèria orgànica i envasos lleugers de l’Eix Besòs Circular va recuperar més de 86 tones de matèria orgànica i 2,8 tones d’envasos lleugers durant l’any 2021. La recollida selectiva d’aquestes dues fraccions ha permès evitar l’emissió de 21,46 tones de CO2eq que haurien anat a parar a l’atmosfera si aquests residus haguessin estat tractats com a fracció resta.

En el circuit de l’Eix Besòs Circular hi participen vuit empreses on es recull la matèria orgànica i sis empreses on es recull la fracció d’envasos lleugers, totes elles ubicades en els municipis de Badalona i Sant Adrià de Besòs.

Aquesta iniciativa té per objectiu aprofitar l’economia d’escala per concentrar quantitats petites, però correctament segregades, d’orgànica i envasos lleugers provinents, essencialment, dels menjadors de les empreses, amb un cost que s’optimitza a mesura que se n’hi van sumant de noves.

Des de la seva posada en marxa, l’any 2020, el circuit ha permès la recollida de 141 tones de matèria orgànica i 5 tones d’envasos lleugers tot evitant l’equivalent a l’emissió de fins a 37 tones de CO2eq.

El destí d’aquestes dues fraccions és la planta de tractament Ecoparc 2 (ubicada al municipi de Montcada i Reixac), on es tanca el cicle de la matèria orgànica amb la generació de compost i/o biogàs, i el dels envasos (correctament separats) que son tractats específicament en funció de la seva naturalesa, per tal de recuperar tant com sigui possible els materials que els componen.

L’empresa encarregada de fer la recollida dels residus és Ecointel-Recollida de Residus. En disposar de vehicles amb més d’un compartiment poden recollir les dues fraccions a la vegada, evitant viatges i reduint emissions de CO2.

Un circuit privat de recollida de residus comercials permet fer la recollida selectiva de residus per mitjà d’un servei privat en establiments i empreses que, en trobar-se en polígons d’activitat econòmica i generar residus específics, no disposen del servei públic de recollida municipal.

L’Eix Besòs Circular és un projecte d’economia circular i simbiosi industrial del Barcelonès Nord que té per objectiu oferir un servei de suport a la indústria local per ajudar-la a avançar cap a l’economia circular. La voluntat és que les empreses facin un ús més eficient dels recursos, fomentin la cooperació entre elles i explorin noves oportunitats de negoci que es tradueixen en beneficis econòmics, socials i ambientals.

Aquesta iniciativa està impulsada per Reactivació Badalona, SA com a societat municipal de l’Ajuntament de Badalona, l’Ajuntament de Sant Adrià del Besòs, i Grameimpuls, SA com a societat municipal de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, i compta amb el suport de la Diputació de Barcelona, el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) i la col·laboració de FEB-PIMEC i HUB Recircula UPC-AMB.

Badalona, 1 de juny de 2022