Twitter Facebook Instagram Youtube

Moció a favor d'un tracte digne de les entitats bancàries als seus clients, sobretot aquells, d'edat avançada

Moció a favor d'un tracte digne de les entitats bancàries als seus clients, sobretot aquells, d'edat avançada

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 22 de febrer la moció a favor d'un tracte digne de les entitats bancàries als seus clients, sobretot aquells, d'edat avançada.

La moció proposa els següents acords:

PRIMER.- Fer una valoració de l’atenció que rep la gent gran a les entitats bancàries de Badalona.

SEGON.- Instar al conjunt de les entitats bancàries i financeres que operen a Badalona, a reforçar els recursos d’atenció al client, per tal d’oferir un servei adequat durant tot l’horari en especial atenció a les persones grans que no poden fer els seus tràmits o gestions on-line.

.

TERCER.- Instar a l’Ajuntament de Badalona treballi preferentment amb aquelles entitats bancàries que atenguin, amb un tracte més humà, a la gent gran de Badalona.

QUART.- Instar a l’Ajuntament a fer una campanya informativa per tal de fer arribar a les persones grans un suport administratiu en aquelles reclamacions pel cobrament de comissions clarament abusives per part de les entitats bancàries de Badalona.

CINQUÈ.- Que estudiï la possibilitat d’incrementar la taxa d’ocupació de la via pública que, segons les informacions de què disposem, actualment és de 500€ a, per exemple, 10.000€ amb una bonificació del 95%, a aquelles entitats que atenguin personalment a la gent gran al llarg de tota la jornada laboral.

SISÈ..- Instar al Banc d’Espanya, organisme regulador competent del sistema financer a:

• Controlar que els productes financers de les entitats bancàries no continguin publicitat enganyosa i que les exigeixi una informació transparent i real sobre les serveis i productes.

• Prohibir el cobrament de comissions a persones, sobretot el col·lectiu de persones grans, que no poden utilitzar que no poden utilitzar els caixers automàtics ni internet per fer les gestions bancàries de pagaments i gestió dels seus ingressos.

SETÈ.- Traslladar aquest acord al moviment pensionista de Badalona, a altres organitzacions que defensin els drets dels/les pensionistes, a col·lectius i entitats que treballen amb la gent gran, a la FAVB, a la Conselleria d’Economia i Hisenda de la Generalitat i a totes les entitats bancàries que operen amb oficina pròpia a Badalona.

La moció ha estat aprovada amb el vots favorable de tots els Grups Municipals.

Badalona, 23 de febrer de 2022